โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหทร.ล้านนา  ได้จัดทำ “โครงการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา “และ “โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ มทร.ล้านนา” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เป็นรูปธรรมสู่สาธารณชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.088-7694945 ติดต่อ คุณวราภรณ์  ตันใส


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา