โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการของทาง มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการของทาง มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มทร.ล้านนา เชียงราย ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ” สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม  2561  ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ไม่รวมที่พัก) สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 053-723979 ต่อ 1230 , 1236 หรือ http://chaingrai.rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา