โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันนักข่าว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันนักข่าว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มีนาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 5 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผอ.กองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน  มาซา ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ลำปางและอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันนักข่าว "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม" โอกาสนี้ภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกับทางสมาคมนักข่าวจังหวัดลำปาง จำนวนสามพันบาท โดยมีคุณไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา