โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา