โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-02-26

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          24 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์  ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ... >> อ่านต่อ


2 หน่วยงาน จับมือ ฝึกอบรมการทำการทำเต้าฮวยนมสดท็อปปิ้งสับปะรด และเยลลี่สับปะรด
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเต้าฮวยนมสดท็อปปิ้งสับปะรด และเยลลี่สับปะรด ให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                    ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโ... >> อ่านต่อ


โยเกิร์ตสับปะรด สร้างอาชีพเสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                   ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโยเกิร์ตสับปะรด ให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


ไอศกรีมสับปะรด ทางเลือกใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                    ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด ให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


2 หน่วยงาน ร่วมแรงสร้างอาชีพเสริม เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบถั่วเหลืองหมักเทมเป้สับปะรด และซาลาเปาไส้สับปะรดกวน ให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ในวันที่ 21 ก... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง    >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา