โลโก้เว็บไซต์ เค้กกล้วยน้ำว้า สร้างอาชีพเสริม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เค้กกล้วยน้ำว้า สร้างอาชีพเสริม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเค้กกล้วยน้ำว้า ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง และผู้สนใจ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 20 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำเค้กกล้วยน้ำว้า และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา