โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 820 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทีมงานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ออกแนะแนวการศึกษา (รอบรับตรง) ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จำนวน  กว่า ๖๐๐ คน ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชั้น ๒ ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษา ต่างก็ให้ความสนใจมาศึกษาต่อยัง มทร.ล้านนา ลำปาง เพราะภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย มีน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลด้านการศึกษา พร้อมกับกรอกใบสมัครเข้าศึกษา และพร้อมชำระเงินค่าสมัครทันที
             พร้อมกันนี้ นางสาวประกายกาญจน์ บ้านกวางไทย นอกจากจะเป็น นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ล้านนา ลำปางแล้ว ยังได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับนางสาวลำปาง และยังเป็นศิษย์เก่า สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
            โอกาสนี้ คุณเกศกนก เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ แทนคำขอบคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสมหาวิทยาลัยฯเข้าไปมีส่วนร่วมและเพิ่มช่องทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ โดยมีท่านคติ ปรีชา            รองผู้อำนวยการ และอาจารย์รจนา เฉลิมชัย หัวหน้างานแนะแนว เป็นผู้รับมอบ สำหรับการรับนักศึกษา (รอบรับตรง) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามที่ฝ่ายวิชาการ โทร. ๐๕๔๓๔๒๕๔๗-๘ ต่อ ๒๑๑ (ทุกวันเวลาราชการ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา