โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-02-16

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทีมงานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ออกแนะแนวการศึกษา (รอบรับตรง) ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จำนวน  กว่า ๖๐๐ คน ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชั้น ๒ ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษา ต่างก็ให้ความสนใจมาศึกษาต่อยัง มทร.ล้านนา ลำปาง เพราะภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย มีน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลด้านการศึกษา พร้อมกับกรอกใบสมัค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๘๕๐ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิทย์ฯ สร้างประสบการณ์นำนักศึกษา ศึกษาดูงาน
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ไปศึกษาดูงานการทำไอศกรีม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 35 คน ณ โรงงานไอติมบ้านดง อ.เมือง จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน นักศึกษาทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำไอศกรีม และผู้ศึกษาดูงานจะนำไปประยุกต์ในการทำงาน ต่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดนำนักศึกษาศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไปศึกษาดูงานการทำข้าวเกรียบฟักทอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 35 คน ณ วิสาหกิจกลุ่มทำข้าวเกรียบ และเต้าเจี้ยว บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน นักศึกษาทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำข้าวเก... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง พานักศึกษาสร้างประสบการณ์ศึกษาดูงานการทำเต้าเจี้ยว
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไปศึกษาดูงานการทำเต้าเจี้ยว ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 35 คน ณ วิสาหกิจกลุ่มทำข้าวเกรียบ และเต้าเจี้ยว บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน นักศึกษาทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำโคจิ (koji) ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสร้างประสบการณ์ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                   ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 35 คน ณ ฟาร์มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ บ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน นักศึกษาทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับคว... >> อ่านต่อ


ประกาศปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิทินการศึกษา2561.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา