โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น ซ้อมรับเกียรติบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น ซ้อมรับเกียรติบัตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 780 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น  จึงได้จัดพิธีซ้อมการรับเกียรติบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. รายละเอียดตามแนบ
          ผังที่นั่งและรายชื่อนักศึกษาเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา