โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 877 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         10 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  จัดสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 โควตา แก่ผู้สมัครสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน และระดับปริญญาโท ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  โดยมีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวนมาก
          สำหรับการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง www.lpc.rmutl.ac.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 211 
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา