โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภายหลังจากร่วม MOU โครงการจัดการศึกษา กับมทร.ล้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภายหลังจากร่วม MOU โครงการจัดการศึกษา กับมทร.ล้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา พร้อมทีมงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่มฯ มาชี้แจงรายละเอียดโครงการความร่วมมือทางการศึกษา โดยมีอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ เป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา ลำปาง

    สำหรับการชี้แจงข้อมูลดังกล่าว ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ บทบาทหน้าที่สถานศึกษา สถานประกอบการ การเรียนรู่คู่การทำงาน รูปแบบการเรียนการสอน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จะได้ร่วมฝึกประสบการณ์ด้านการค้ากับบริษัทซีพี บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเมื่อได้ผ่านการฝึกประสบการณ์แล้ว มีแนวโน้มที่จะสามารถทำงานในบริษัทได้ทันที เรียกว่าโอกาสดี ๆ แบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา