โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดรถบริการ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา 10 ก.พ.61 นี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดรถบริการ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา 10 ก.พ.61 นี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1729 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดรถบริการรับ – ส่ง นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง มายังมหาวิทยาลัย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษา 4 รอบ คือรอบ TCAS 1 Portfolio รอบ TCAS 2 โควตา รอบรับตรง มทร.ล้านนา และรอบ TCAS  3 รับตรงร่วม โดยในรอบ TCAS 2 โควตา เป็นรอบสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.  โดยเริ่มรายงานตัวเวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์จึงจัดรถตู้บริการรับ-ส่งอำนวยความสะดวกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง มายังมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รอบ คือ รอบแรก 07.50 น. และรอบสอง เวลา  08.30 น. ทั้งนี้มีจุดนัดพบที่ปั๊ม ปตท. ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง สามารถติดต่อประสานงานได้ที่นายอภิชาติ ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 095-4495840 หรือ 090-0537553  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 0 5434 2547-8 ต่อ 211 รองอธิการบดีกล่าวในตอนท้าย
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา