โลโก้เว็บไซต์ โครงการมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ฟรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ฟรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               บ.โกลบอล 205 (ประเทศไทย)  จำกัด มีโครงการมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ฟรี ภายใต้หลักการไม่ต้องซื้อ  ไม่ต้องยืม ไม่ต้องเช่า ไม่ต้องซ่อม ทำให้ประหยัดงบประมาณจัดซื้อ โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องเดิมของหน่วยงานที่ใช้อยู่ เมื่อใช้หมึกกับโครงการก็จะได้รับการดูแล บำรุงรักษา มีเครื่องสำรองใช้ฟรี สอบถามรายละเอียด โทร.085-7294561 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา