โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือร่วม วท.ลำปาง ด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา หารือร่วม วท.ลำปาง ด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่นายจีระพงศ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางคณะผู้บริหาร หัวหน้างานหลักสูตร และหัวหน้าแผนก ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
           โอกาสนี้ได้หารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนานักศึกษาอาชีวะศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. ในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และจัดให้มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ทั้งระบบราง และอากาศยาน ที่กำลังมีความต้องการแรงงานในเวลาอันใกล้นี้เป็นอย่างมาก

            ข่าว / ภาพ : อ.อำนาจ ผัดวังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา