โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชการเกษตรราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3 จ.สุรินทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชการเกษตรราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3 จ.สุรินทร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จาก มทร.ล้านนา ตาก น่าน พิษณุโลก และลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (สูจิบัตรการแข่งขัน)

               ซึ่่งมีกำหนดการดังนี้ 

สรุปผลการแข่งขัน

1. ผลการแข่งขันส่วนกลาง
2. ผลการแข่งขันทักษะด้านสัตวศาสตร์
3. ผลการแข่งขันทักษะด้านพืชศาสตร์ - เทคโนโลยีภูมิทัศน์
4. ผลการแข่งขันทักษะด้านประมง
5. ผลการแข่งขันทักษะด้านอุตสาหกรรมเกษตร
6. ผลการแข่งชันทักษะเครื่องจักรกลเกษตร

 

ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา