โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชการเกษตรราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3 จ.สุรินทร์
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จาก มทร.ล้านนา ตาก น่าน พิษณุโลก และลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ >> อ่านต่อขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สหวิทยาการกับการบรรจบกันของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วิทยาลัยสหวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สหวิทยาการกับการบรรจบกันของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้งอ 3502 อาคารเรียนรวมห้าชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-237999 ต่อ 5336            กำหนดการอบรมคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา