โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สหวิทยาการกับการบรรจบกันของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สหวิทยาการกับการบรรจบกันของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วิทยาลัยสหวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สหวิทยาการกับการบรรจบกันของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้งอ 3502 อาคารเรียนรวมห้าชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-237999 ต่อ 5336
           กำหนดการอบรมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา