โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารคารวะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โอกาสสวัสดีปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารคารวะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โอกาสสวัสดีปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ๒ ท่าน ได้แก่นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ และนายสุรพล บุรินทราพันธ์

        ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทั้งสองท่าน ได้เชิญชวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ร่วมกันมีส่วนขับเคลื่อนพัฒนาด้านการเกษตรกับจังหวัดลำปาง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนวิทยากร และนักวิจัย ในการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการสู่ประชาชน ให้ประชาชนได้มีอาชีพทำกินอย่างยั่งยืนได้

        โอกาสดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ยังได้ถือโอกาสแนะนำตนเอง ในฐานะที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา