โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ปูชนียบุคคลด้านสื่อสารมวลชน และสื่อมวลชนทุกแขนง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ปูชนียบุคคลด้านสื่อสารมวลชน และสื่อมวลชนทุกแขนง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อแทนคำขอบคุณที่ได้ให้ ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

       นอกจากนี้ ท่านรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ยังได้ถือโอกาสเยี่ยมอาจารย์ศักดิ์ (เสริญ) รัตนชัย ปูชีนีย์บุคคลด้านสื่อสารมวลชนและปูชนียบุคคลด้านวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง พร้อมกล่าวให้กำลังใจ ขอให้อาจารย์ศักดิ์ หายจากอาการป่วยในเร็ววัน และกลับมาสร้างสรรค์ผลงานข่าวสารสร้างสีสันให้กับชาวลำปางอีกครั้ง

       โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ยังได้ถือโอกาสแนะนำตนเอง ในฐานะที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ และแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่อีกท่านหนึ่งด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา