โลโก้เว็บไซต์    มทร.ล้านนา ลำปาง  จับมือ ๓ หน่วยงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษา วางผังการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ ๓ หน่วยงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษา วางผังการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีเกษตรลำปาง และสถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ลงพื้นที่ พร้อมกับการให้คำแนะนำปรึกษา การวางผังทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ ภายหลังจากที่ พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร เสธ.มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปางพร้อมคณะ เข้าพบท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์นักวิจัย จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง เพื่อหารือและขอรับการสนับสนุนวิทยากร และที่ปรึกษา ด้านเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันก่อน

         สำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมทหารกองประจำการ ด้านเกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ทหารปลูกผักอินทรีย์ และขยายผลสู่ภาคประชาชน

         สำหรับการดำเนินการดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่ ๓ ให้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อฝึกอบรมทหารประจำการด้านเกษตรอินทรีย์ให้ปลดประจำการ ไปดำเนินงานถ่ายทอดในชุมชนท้องถิ่น จะได้มีองค์ความรู้ไว้ใช้ และสามารถประกอบอาชีพยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

ภาพ/ข่าว : เกศกนก เนตรวงศ์ ปชส.มทร.ล้านนา ลำปาง รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา