โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการสืบสานวิถีวัฒนธรรมลีซูและการพัฒนาที่ยังยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการสืบสานวิถีวัฒนธรรมลีซูและการพัฒนาที่ยังยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สมาพันธ์ลีซูนานาชาติแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการสืบสานวิถีวัฒนธรรมลีซูและการพัฒนาที่ยังยืน ในระหว่างวันที่ 23-24  กุมภาพันธ์ ณ บ้านศรีดงเย็น  (ปางไม้แดงลีซู) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุรีย์ โทร.061-3049399  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา