โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร เสธ.มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปางพร้อมคณะ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์นักวิจัย จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง เพื่อหารือและขอรับการสนับสนุนวิทยากร และที่ปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมทหารกองประจำการ ด้านเกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ทหารปลูกผักอินทรีย์ และขยายผลสู่ภาคประชาชน 

       สำหรับการดำเนินการดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่ ๓ ให้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อฝึกอบรมทหารประจำการด้านเกษตรอินทรีย์ให้ปลดประจำการ ไปดำเนินงานและถ่ายทอดในชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

ภาพ/ข่าว : เกศกนก เนตรวงศ์ ปชส.มทร.ล้านนา ลำปาง รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา