โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปงาน 45 ปีแม่วัง พร้อมเดินหน้าสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปงาน 45 ปีแม่วัง พร้อมเดินหน้าสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 872 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          21 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการจัดงาน 45 ปีแม่วัง พร้อมหารือคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่วังฯ ในการดำเนินการก่อสร้างส่วนของโครงสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง ณ ห้องประชุม สวนอาหารปลาชานเมือง จ.เชียงใหม่
          สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีนายเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วังฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุม จำนวนกว่า 30 คน โอกาสนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง และตัวแทนรุ่นยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล แม่วังรุ่น 5 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี นายชยุต ราชาตัน แม่วังรุ่น 2  และนายอภิชาติ ปีบ้านใหม่ แม่วังรุ่น 25 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          ข่าว : จตุพร  โปธาคำ
          ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา