โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิจัย coffee project 61 ราชมงคลลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดอบรมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแม่แจ๋ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมวิจัย coffee project 61 ราชมงคลลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดอบรมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแม่แจ๋ม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ทีมงานวิจัยโครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้อิทธิพลการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่บ้านแม่แจ่ม จัดประชุม หารือ ระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจัดอบรมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแม่แจ๋ม โดยมีการกำหนดแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน ณ ศาลาชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
          สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพัฒนาการสร้างรูปแบบการใช้กาแฟในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยโครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือฯ ทั้งนี้มีอาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์เพียงกานต์  นามวงศ์ และอาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
          ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร โปธาคำ
          ที่มาของข่าว :อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา