โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนกับธนาคารออมสิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนกับธนาคารออมสิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มทร.ล้านนา  ขอประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนกับธนาคารออมสิน และขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาส่งแบบสำรวจความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน (อบรมอาชีพ)  สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ  ประจำปี 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-266326 ต่อ 1042


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา