โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการปิดตรวจการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามการทำงานให้มีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการปิดตรวจการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     19 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมรับฟังการสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
     สำหรับการตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจติดตามการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บริหาร โดยตรวจ 3 ประเด็น คือ สโมสรนักศึกษา การจ้างเหมา และการนับพัสดุคงเหลือ ดำเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
     ที่มาของข่าว : ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา