โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ “เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ “เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 807 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานเดินเทิดพระเกียรติและพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ณ  บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

        รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยฯ  ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประจำทุกปี

         นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จำหน่ายบัตรเดินเทิดพระเกียรติฯ ดังกล่าว ซึ่งจะนำรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน

        สำหรับเส้นทางการเดิน จุดเริ่มต้นเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถึงสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร กิจกรรมการปลูกต้นชาทอง ณ อาคารฝ่ายกิจการนักศึกษา และเดินย้อนกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ รวมระยะทางกว่า ๕ กิโลเมตร 

 

                ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา