โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

    สำหรับในภาคค่ำนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนข้าราชการและพสกนิกรชาวลำปาง จุดเทียนชัยมงคล นำกล่าวถวายพระพรชัยพร้อมกัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/864    

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา