โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ในโอกาสที่สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารสาขาการบัญชี โดยมีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากสาขาการบัญชีและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา