โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ วางแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิต             | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ วางแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้คุณชุลีพร โยธาวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม หารือกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมหารือ วางแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิต อาทิ มะนาว สตอเบอรี่ แมคคาดีเมีย ลูกพลับ อะโวคาโด ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีเป้าหมายหลักคือเกิดจากความต้องการของชาวบ้านและชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา