โลโก้เว็บไซต์ เต้าเจี้ยว เสริมรายได้ สร้างอาชีพเสริม  ให้แก่กลุ่มแมคโครไบโอติกส์ จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เต้าเจี้ยว เสริมรายได้ สร้างอาชีพเสริม ให้แก่กลุ่มแมคโครไบโอติกส์ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 2149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเต้าเจี้ยว ให้แก่กลุ่มแมคโครไบโอติกส์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตถั่วเหลือง ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 จำนวน 10 คน ณ กลุ่มแมคโครไบโอติกส์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำโคจิ (koji) โดยอาศัยเชื้อรา Aspergillus oryzae และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา