โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สถาบันวิทยากร สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนยต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2   และหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 3  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.NSTDAAacademy.com/fec และ htpp://www.nstdaacademy.com/3dp หรือโทร.02-6448150 ต่อ 81895


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา