โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอเชิญบริจาคโลหิต ในวันที่ 10 มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา