โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตักบาตรวันดีต้อนรับปีใหม่ 61  เสริมสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตักบาตรวันดีต้อนรับปีใหม่ 61 เสริมสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 683 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง
         กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มีวัตถุเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มศักราชใหม่ อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา