โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          21 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม
          สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ภายใต้แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 61
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา