โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25  ธันวาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึงเวา 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.nkp-hospital.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา