โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว โดยบริจาคได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทร.053-112333 ต่อ 110 หรือ โทร.089-8512219


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา