โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                เทศบาลเมืองตันเปา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ขอประชาสัมพันธ์งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561  ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา