โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            กรมประมงรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-19 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ htpp://www.fisheries.go.th 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา