โลโก้เว็บไซต์ การต้อนรับคณะโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การต้อนรับคณะโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดโครงการ  “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เส้นทางทางวิ่ง จากใต้สุด...ไปเหนือสุด (เบตง-แม่สาย)  ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม  2560  และได้กำหนดวิ่งผ่านจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนร่วมต้อนรับคณะโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”  ในห้วงระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม  2560 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา