โลโก้เว็บไซต์ ล้านนาสัญจร มองอดีต ปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ล้านนาสัญจร มองอดีต ปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1091 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วิดิทัศน์สรุปภาพบรรยากาศโครงการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา