โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีวารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตอบแบบสำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางออนไลน์ QR Code ภายในวันที่ 20 ธันวาคม  2560  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา