โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข” รับเกียรติวิทยากรโดยคุณอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผอ. โรงพยาบาลลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข” รับเกียรติวิทยากรโดยคุณอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผอ. โรงพยาบาลลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข” ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และโอกาสนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลำปาง มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา