โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านการรับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนระบบภาษี มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมทำงาน จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 054-626370 ต่อ 0 ฝ่ายบุคคล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา