โลโก้เว็บไซต์ การออกใบเสร็จชำระเงินกู้ใน Application | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การออกใบเสร็จชำระเงินกู้ใน Application

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ออก Application ชื่อ GHbank Smart Receipt เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการดูรายละเอียดใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับธนาคาร โดยสามาระเข้าดูรายละเอียดย้อนหลังได้หลังสิ้นเดือน 3 วัน ทำการ ซึ่งใบเสร็จดังกล่าวสามารถนำไปเป็นหลักฐานการผ่อนชำระได้โดยไม่ต้องรอใบเสร็จที่ธนาคารนำส่งทางไปราณีย์หรือมาขอรับที่สาขาธนาคารอีกต่อไป

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา