โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการรัดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 : ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการรัดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 : ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการรัดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 : ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท  ภายในวันที่ 30 พ.ย.60 สามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.roadsafetythai.org


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา