โลโก้เว็บไซต์ โครงการปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ เพื่อรองรับครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เช่น เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพด้านการสอนให้สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ตามรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา