โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-11-17

โครงการปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ เพื่อรองรับครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เช่น เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพด้านการสอนให้สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตามรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา