โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโทจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”   ในวันที่ 26-27 มีนาคม  2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ภายในงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  การเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษ  การบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนอันเนื่องมาจากงานวิจัยและตลาดนัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์พร้อมศึกษารายละเอียดได้ที่ http://alcwu.com เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.075-673770-1  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา