โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการวารสารวิชาการ) คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดืนอละ 17,060 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pol.cmu.ac.th โทร.053-942960


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา